de novo

07.08.2023 12:54 sáng

“de novo” là một thuật ngữ Latinh có nghĩa là “từ đầu” hoặc “mới”. Trong các ngữ cảnh khác nhau, nó đề cập đến một thứ bắt đầu hoặc phát triển độc lập, không có bất kỳ lịch sử hoặc điều kiện tồn tại trước nào.

Trong lĩnh vực y khoa, “de novo” thường được sử dụng để mô tả sự phát triển của một căn bệnh hoặc tình trạng phát sinh một cách tự nhiên hoặc không có bất kỳ nguyên nhân nào đã biết hoặc tình trạng tồn tại trước đó.

Ví dụ, trong bệnh xơ tủy, thường bắt đầu với tình trạng tăng tiểu cầu thực thể hoặc bệnh đa hồng cầu nguyên phát trước khi tiến triển thành xơ tủy. Trong “xơ tủy de novo” đề cập đến các trường hợp bệnh phát triển mà không có tiền sử tăng tiểu cầu thực thể hoặc bệnh đa hồng cầu nguyên phát trước đó.

Trong di truyền học, “đột biến de novo” là những thay đổi di truyền xảy ra lần đầu tiên ở một cá nhân và không được di truyền từ cha hoặc mẹ. Những đột biến này không có trong DNA của cha mẹ và phát sinh trong quá trình hình thành giao tử, phát triển phôi sớm hoặc thậm chí sau này trong cuộc đời. Đột biến de novo có thể dẫn đến các rối loạn di truyền khác nhau và rất cần thiết để xem xét trong chẩn đoán và tư vấn di truyền.

Nói chung, “de novo” ngụ ý một khởi đầu mới, một khởi đầu mới hoặc một sự phát triển mới lạ không dựa trên các yếu tố hoặc lịch sử hiện có.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời