Delta-like ligand 3

17.05.2024 11:12 chiều

Delta-like ligand 3 (DLL3) là một protein nằm trong đường truyền tín hiệu Notch (Notch signaling pathway), đóng vai trò quan trọng trong quá trình biệt hóa, tăng sinh và apoptosis của tế bào. DLL3 là thành viên của họ phối tử Notch Delta/Serrate/Lag-2 (DSL) và được mã hóa bởi gene DLL3.

Các đặc điểm chính của DLL3 bao gồm:

1. Cấu trúc và biểu hiện:
DLL3 là một protein xuyên màng thường nằm trong bộ máy Golgi hơn là hiện diện nổi bật trên bề mặt tế bào.
– Nó được đặc trưng bởi một miền (domain) ngoại bào chứa nhiều đoạn lặp giống EGF và một miền nội bào.

2. Chức năng:
– Không giống như các phối tử Notch (Notch ligand) khác thường kích hoạt thụ thể Notch (Notch receptor), DLL3 chủ yếu hoạt động như một chất ức chế đường truyền tín hiệu Notch.
– Nó điều chỉnh việc vận chuyển và xử lý các thụ thể Notch, đặc biệt bằng cách ngăn chặn sự kích hoạt của chúng ở bề mặt tế bào.

3. Vai trò trong phát triển:
DLL3 rất quan trọng trong quá trình phát triển phôi, đặc biệt là trong quá trình hình thành cơ thể (sự hình thành các đốt sống, là tiền thân của cột sống và cơ xương).
– Đột biến trên gene DLL3 có thể dẫn đến dị tật đốt sống bẩm sinh như loạn dưỡng xương cột sống, đặc trưng bởi sự phát triển bất thường của đốt sống và xương sườn.

4. Sự liên quan về mặt lâm sàng:
DLL3 đã được chú ý trong lĩnh vực ung thư, đặc biệt là các khối u thần kinh nội tiết như ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC).
– Biểu hiện cao của DLL3 có liên quan đến một số loại khối u, khiến nó trở thành mục tiêu tiềm năng cho các liệu pháp điều trị ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).