Điều trị ưu tiên hai

07.08.2023 12:54 sáng

Điều trị ưu tiên hai (Second-line treatment) là liệu pháp thay thế, khi điều trị ưu tiên một không đạt được hiệu quả, hoặc phải ngưng do tác dụng phụ nghiêm trọng không thể điều trị tiếp được.

Trả lời