Tác dụng phụ

07.08.2023 12:54 sáng

Tác dụng phụ (Adverse drug reaction, Adverse reaction, Side effect) là một loại của biểu hiện ngoại ý, xảy ra trong quá trình điều trị, mà nguyên nhân của nó được xác định hoặc nghi ngờ có liên quan đến thuốc điều trị / phương pháp điều trị. Tác dụng phụ theo nghĩa rộng, bao gồm cả tác dụng phụ có hại và tác dụng phụ không có hại. Thông thường tác dụng phụ do thuốc được báo cáo thường hàm ý là tác dụng phụ có hại.

Trong khi đó biểu hiện có hại có ý nghĩa rộng nó bao gồm cả các trường hợp có nguyên nhân khác ngoài thuốc điều trị / phương pháp điều trị, ví dụ như bệnh tiến triển nặng tự nhiên, tai nạn té ngã ngẫu nhiên… trong quá trình điều trị.

Tham khảo thêm:

Sự khác nhau giữa tác dụng phụ, phản ứng phụ và biểu hiện có hại

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).