Điều trị ưu tiên một

07.08.2023 12:54 sáng

Điều trị ưu tiên một (First-line treatment) là liệu pháp đầu tiên được các bác sĩ lựa chọn đưa ra để điều trị cho một bệnh nào đó. Nó thường là một phần của chương trình điều trị chuẩn, và có thể bao gồm hơn một phương pháp điều trị, ví dụ đối với bệnh nhân ung thư, phẫu thuật sau đó kèm hóa trị và xạ trị, cũng có thể xem là điều trị ưu tiên một. Điều tri ưu tiên một là liệu pháp điều trị tốt nhất cả về mặt hiệu quả điều trị và tính kinh tế cho người bệnh. Nếu không đáp ứng với điều trị ưu tiên một, hoặc gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng không thể điều trị tiếp, khi đó liệu pháp tiếp theo, còn gọi là điều trị ưu tiên hai (Second-line treatment) sẽ được thay thế.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời