Dùng quá liều

07.08.2023 12:54 sáng

Dùng quá liều (Overdose), là liều lượng dùng mỗi lần hoặc hoặc tổng liều lượng dùng vượt quá liều khuyến cáo tối đa ghi trong tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc (Product labeling / Pakage insert / prescribing information).

Ví dụ: tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc ghi liều dùng là 50 mg mỗi lần, 2 lần mỗi ngày (Tổng liều 100 mg/ngày). Nếu người bệnh dùng 60mg mỗi lần, 2 lần mỗi ngày, hoặc 50mg mỗi lần, 3 lần mỗi ngày. Cả 2 trường hợp trên được cho là dùng quá liều.

Dùng quá liều có thể là một dạng của dùng ngoài chỉ định (nếu do bác sĩ điều trị chủ ý chỉ định) hoặc có thể là một dạng dùng sai chỉ định (nếu do người bệnh chủ ý sử dụng).

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời