In vivo

07.08.2023 12:54 sáng

“In vivo” là tiếng Latinh có nghĩa là trong cơ thể sống. In vivo dùng để chỉ các thí nghiệm được tiến hành trong cơ thể sống. Cách tiếp cận này cho phép các nhà nghiên cứu đánh giá các quá trình sinh học trong bối cảnh tự nhiên của chúng, nhằm cung cấp những hiểu biết sâu về cách các hoạt động trong hệ thống phức tạp của toàn bộ sinh vật.

Ví dụ:
Một ví dụ về thí nghiệm in vivo là thử nghiệm một loại thuốc trị ung thư mới trên chuột. Các nhà nghiên cứu tiêm thuốc vào chuột và theo dõi tác dụng của nó đối với sự phát triển của khối u, tác dụng phụ và sức khỏe tổng thể, cung cấp thông tin có giá trị về hiệu quả và độ an toàn của thuốc trong hệ thống sống.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời