Gây độc tế bào phụ thuộc kháng thể

08.10.2023 11:54 sáng

Gây độc tế bào phụ thuộc kháng thể (Antibody-dependent cellular cytotoxicity : ADCC) là một loại phản ứng miễn dịch, trong đó các tế bào tác động (effector cells) của hệ thống miễn dịch biểu hiện kháng thể tiêu diệt các tế bào đích. Các tế bào tác động phổ biến nhất liên quan đến ADCC là các tế bào sát thủ tự nhiên, nhưng các tế bào khác, chẳng hạn như bạch cầu trung tínhđại thực bào, cũng có thể tham gia.

ADCC được bắt đầu khi một kháng thể liên kết với một kháng nguyên cụ thể trên bề mặt tế bào đích. Vùng Fc của kháng thể sau đó tương tác với các thụ thể Fc trên tế bào tác động. Sự tương tác này kích hoạt tế bào tác động giải phóng các hạt gây độc tế bào, tiêu diệt tế bào đích. ADCC là một phần quan trọng trong phản ứng miễn dịch chống lại nhiều loại mầm bệnh, bao gồm virus, vi khuẩn và ký sinh trùng.
Nó cũng tham gia vào phản ứng miễn dịch chống khối u.

Dưới đây là tóm tắt các bước liên quan đến ADCC:

  1. Kháng thể liên kết với một kháng nguyên cụ thể trên bề mặt tế bào đích.
  2. Vùng Fc của kháng thể tương tác với các thụ thể Fc trên tế bào tác động.
  3. Sự tương tác này kích hoạt tế bào tác động giải phóng các hạt gây độc tế bào.
  4. Các hạt gây độc tế bào tiêu diệt tế bào đích.

ADCC là một quá trình phức tạp được điều chỉnh bởi nhiều yếu tố, bao gồm loại kháng thể, loại tế bào tác động và tế bào đích. Nó là một phần quan trọng trong việc giúp hệ thống miễn dịch chống lại nhiễm trùng và ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).