Giả dược

07.08.2023 12:54 sáng

Giả dược (Placebo) không chứa thành phần có họat tính dược nhưng có hình dạng giống hệt với thuốc thử nghiệm có hoạt tính trị liệu. Các giả dược thông thường có thể là viên nén trơ (như thuốc đường), thuốc tiêm trơ (như nước muối), phẫu thuật giả. Trong một số thử nghiệm lâm sàng, các nhà nghiên cứu thường dùng giả dược so sánh và đánh giá hiệu quả tác dụng và tính an toàn của thuốc thử nghiệm.

Một dạng khác của giả dược là tá dược (vehicle) cũng thường được dùng trong các thử nghiệm lâm sàng để đánh giá tác dụng của thuốc thử nghiệm mới. Tá dược là thành phần phụ còn lại sau khi đã loại trừ thành phần dược tính chính của thuốc.

Nói chung, tá dược cũng như giả dược có thể ảnh hưởng đến nhận thức tình trạng của người tham gia tử nghiệm và khích thích các quá trình hóa học của cơ thể để giảm đau và giảm một số triệu chứng khác, nhưng không ảnh hưởng đến bản thân bệnh.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời