Tá dược

07.08.2023 12:54 sáng

Tá dược (vehicle) là thành phần phụ còn lại sau khi đã loại trừ thành phần dược tính chính của thuốc. Tá dược cũng thường được dùng trong các thử nghiệm lâm sàng như giả dược ( không chứa thành phần hoạt tính dược bao gồm viên nén trơ như thuốc đường, thuốc tiêm trơ như nước muối, phẫu thuật giả ) để đánh giá tác dụng của hoạt tính dược mới.

Nói chung, tá dược cũng như giả dược có thể ảnh hưởng đến nhận thức tình trạng của họ và khích thích các quá trình hóa học của cơ thể để giảm đau và một số triệu chứng khác, nhưng không ảnh hưởng đến bản thân bệnh.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời