GnRH

12.08.2023 7:08 sáng

GnRH hay Hormone giải phóng Gonadotropin (Gonadotropin-releasing hormone) hay hormone giải phóng hormone kích thích sinh dục, là một loại hormone được sản xuất ở vùng dưới đồi của não. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh việc giải phóng các hormone sinh dục khác được gọi là gonadotropin, cụ thể là hormone tạo hoàng thể (luteinizing hormone: LH) và hormone kích thích nang trứng (follicle-stimulating hormone: FSH), từ tuyến yên trước. Những hormone này rất quan trọng để kiểm soát các chức năng sinh sản ở cả nam và nữ, bao gồm chu kỳ kinh nguyệt, rụng trứng và sản xuất testosterone. GnRH hoạt động như một điểm kiểm soát trung tâm cho hệ thống sinh sản của cơ thể

Trả lời