GVHD

07.08.2023 12:54 sáng

GVHD (Graft-versus-host disease) hay mô ghép chống lại chủ thể là một biến chứng có thể xảy ra sau khi cấy ghép mô. Mô được cấy ghép (của người hiến tặng) nhận ra cơ thể người nhận là vật lạ và tấn công nó, gây viêm và tổn thương mô.

GVHD có thể xảy ra ở hai dạng: cấp tính và mãn tính. GVHD cấp tính thường xảy ra trong vài tháng đầu sau khi cấy ghép và thường ảnh hưởng đến da, đường tiêu hóa và gan. GVHD mãn tính phát triển trong một thời gian dài hơn, thường là sau ba tháng và có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan hơn, bao gồm da, mắt, miệng, phổi, gan và đường tiêu hóa.

GVHD có thể được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch, làm giảm hoạt động của hệ thống miễn dịch và ngăn mảnh ghép tấn công cơ thể người nhận.

Trả lời