Ilumya – Thuốc mới điều trị vẩy nến mảng bám

22.03.2018 3:40 chiều

ILUMYA LÀ

Là thuốc dạng dịch tiêm, chứa thành phần tildrakizumab, là chất đối vận interleukin 23 (IL-23), do Sun Pharmaceuticals phát triển và thương mại hóa. Ilumya được chỉ định điều trị bệnh vẩy nến mảng bám (Plaque psoriasis) mức độ từ trung bình đến nặng, ở người trưởng thành.

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 3 năm 2018.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Tildrakizumab là kháng thể đơn dòng liên kết chọn lọc với tiểu đơn vị p19 của IL-23 và ức chế sự tương tác của nó với thụ thể IL-23, dẫn đến ức chế sự giải phóng các cytokine tiền viêm và chemokine. IL-23 là cytokine tự nhiên có liên quan đến phản ứng viêm và miễn dịch.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Ilumya được FDA phê duyệt dựa trên dữ liệu từ 2 thử nghiệm lâm sàng ReSURFACE 1 và 2, bao gồm 926 bệnh nhân. Các bệnh nhân được điều trị hoặc bằng Ilumya (N = 616) hoặc giả dược (N = 310). Mục tiêu đánh giá hiệu quả là ít nhất 75% sạch da (Chỉ số nhạy cảm vùng vẩy nến hoặc PASI 75) và điểm số đánh giá toàn cầu của bác sĩ (Physician’s Global Assessment: PGA) là “rõ ràng” hoặc “tối thiểu” ở tuần 12 sau hai liều. Trong số các bệnh nhân trong nghiên cứu reSURFACE 1, 74% (n = 229) đạt PASI 75 ở tuần 28 sau ba liều, và 84% bệnh nhân tiếp tục dùng Ilumya 100 mg duy trì PASI 75 ở tuần 64 so với 22% bệnh nhân dùng giả dược. Ngoài ra, 69 % bệnh nhân Ilumya 100 mg có điểm PGA “rõ ràng” hoặc “tối thiểu” ở tuần 28 duy trì đáp ứng này ở tuần 64 so với 14% bệnh nhân nhóm giả dược.

ĐIỀU TRỊ VỚI ILUMYA VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

(Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng)

Ilumya được cung cấp dưới dạng dịch tiêm dưới da. Liều khuyến cáo là 100 mg vào tuần 0, 4 và sau đó là 12 tuần một lần.

Tác dụng phụ liên quan đến việc sử dụng Ilumya có thể bao gồm: nhiễm trùng đường hô hấp trên, phản ứng tại chỗ tiêm, tiêu chảy.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.prnewswire.com/news-releases/sun-pharma-announces-us-fda-approval-of-ilumya-tildrakizumab-asmn-for-the-treatment-of-moderate-to-severe-plaque-psoriasis-300617454.html
  2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/761067s000lbl.pdf

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Ilumya
#Thuốc mới
#Tildrakizumab
#Vẩy nến mảng bám