Hội chứng thực bào máu

09.09.2023 11:53 sáng

Hội chứng thực bào máu (hemophagocytic syndrome)

Tham khảo Chứng mô bào lympho thực bào máu (Hemophagocytic lymphohistiocytosis: HLH)

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).