Hội chứng thực bào máu

09.09.2023 11:53 sáng

Hội chứng thực bào máu (hemophagocytic syndrome)

Tham khảo Chứng mô bào lympho thực bào máu (Hemophagocytic lymphohistiocytosis: HLH)