Hormone giải phóng Corticotropin

27.08.2023 9:05 sáng

Hormone giải phóng Corticotropin (Corticotropin-releasing hormone : CRH) là một hormone peptide được sản xuất bởi vùng dưới đồi (hypothalamus) trong não. Nó đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống phản ứng căng thẳng của cơ thể, còn được gọi là trục vùng dưới đồi-tuyến yên-tuyến thượng thận (hypothalamic-pituitary-adrenal / HPA axis). CRH kích thích tuyến yên tiết ra hormone vỏ thượng thận (ACTH), từ đó thúc đẩy tuyến thượng thận tiết ra cortisol, một loại hormone đáp ứng căng thẳng.

Sự giải phóng CRH được kích hoạt bởi nhiều yếu tố gây căng thẳng khác nhau, chẳng hạn như căng thẳng về thể chất hoặc tinh thần, và nó giúp cơ thể thích ứng với những thách thức này. Nó ảnh hưởng đến một loạt các quá trình sinh lý, bao gồm trao đổi chất, phản ứng miễn dịch và điều chỉnh tâm trạng. Rối loạn điều hòa mãn tính của hệ thống CRH có liên quan đến các tình trạng như lo lắng, trầm cảm và một số rối loạn liên quan đến căng thẳng.

Các nhà nghiên cứu cũng đã khám phá sự tham gia của CRH vào các lĩnh vực khác ngoài căng thẳng, chẳng hạn như tác động của nó đến chức năng sinh sản, học tập và trí nhớ. Mạng lưới tác dụng phức tạp của hormone này khiến nó trở thành chủ đề nghiên cứu đang diễn ra để hiểu rõ hơn về vai trò của nó trong cả phản ứng sinh lý bình thường và sự phát triển của các tình trạng sức khỏe khác nhau.