Thiết bị điều trị ngáy và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ

14.02.2021 7:07 chiều

eXciteOSA LÀ GÌ

Là thiết bị y khoa được chỉ định sử dụng nhằm làm giảm chứng ngáy ngủ và chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ (Obstructive sleep apnea: OSA) nhẹ. eXciteOSA do Signifier Medical Technologies phát triển và thương mại hoá, là thiết bị đầu tiên được sử dụng trong khi thức, nhằm mục đích cải thiện chức năng cơ lưỡi, giúp ngăn ngừa lưỡi bị tụt về phía sau làm tắc đường thở khi ngủ.

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 2 năm 2021.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

eXciteOSA có cấu trúc dạng ống ngậm đặt ở lưỡi, và hoạt động bằng cách truyền xung điện cách hồi kích thích cơ lưỡi, nhằm mục đích cải thiện trương lực cơ lưỡi, giúp ngăn lưỡi bị tụt về phía sau khi ngũ. eXciteOSA có bốn điện cực, hai điện cực nằm phía trên lưỡi và hai điện cực nằm dưới lưỡi.

eXciteOSA VÀ FDA

FDA đã đánh giá độ an toàn và hiệu quả của thiết bị eXciteOSA trên 115 bệnh nhân mắc chứng ngáy ngủ, trong đó có 48 bệnh nhân mắc chứng ngủ ngáy và OSA nhẹ. Tất cả bệnh nhân sử dụng thiết bị này trong 20 phút, mỗi ngày một lần trong 6 tuần, sau đó ngừng sử dụng trong 2 tuần trước khi đánh giá lại. Tỷ lệ phần trăm thời gian ngủ ngáy ở mức hơn 40dB đã giảm hơn 20% ở 87 trong số 115 bệnh nhân. Trong một nhóm nhỏ 48 bệnh nhân mắc chứng ngáy ngủ và OSA nhẹ, chỉ số ngưng thở-giảm thở (Apnea-Hypopnea Index: AHI) trung bình giảm 48 %, từ 10,21 đến 5,27, ở 41 trong số 48 bệnh nhân.

SỬ DỤNG eXciteOSA VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

Thiết bị được sử dụng trong 20 phút một lần mỗi ngày trong trạng thái thức, trong khoảng thời gian 6 tuần và một lần một tuần sau đó.

Các tác dụng phụ phổ biến là: tiết nhiều nước bọt, khó chịu ở lưỡi hoặc răng, rần lưỡi, nhạy cảm với trám răng, vị kim loại, nôn và trương hàm.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-marketing-novel-device-reduce-snoring-and-mild-obstructive-sleep-apnea-patients-18
  2. https://exciteosa.com/how-exciteosa-can-help/

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#eXciteOSA
#Ngáy ngủ
#Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn