In vitro

07.08.2023 12:54 sáng

In vitro là tiếng Latinh có nghĩa là trong ống nghiệm. Khi phương pháp thực hiện in vitro, có nghĩa là được thực hiện trong phòng thí nghiệm, thường ở mức độ tế bào, bên ngoài một cơ thể sống. Ví dụ như vi khuẩn, tế bào động vật hoặc tế bào người được nuôi cấy trong môi trường nhân tạo tương tự môi trường trong cơ thể sống.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời