Kháng nguyên bảo vệ

07.08.2023 12:54 sáng

Kháng nguyên bảo vệ (Protective antigen: PA) là một thành phần quan trọng của độc tố do một số vi khuẩn tạo ra, đặc biệt là Bacillus anthracis, tác nhân gây bệnh than. Nó là một thành phần thiết yếu của độc tố bệnh than, cũng bao gồm yếu tố gây chết người (lethal factor : LF) và yếu tố phù nề (edema factor : EF). PA đóng vai trò là yếu tố liên kết và chuyển vị, tạo điều kiện cho LF và EF xâm nhập vào các tế bào chủ.

Độc tố bệnh than hoạt động theo quy trình ba bước:

  • Liên kết: PA liên kết với các thụ thể cụ thể trên bề mặt tế bào chủ, cho phép nó nhắm mục tiêu và xâm nhập vào tế bào.
  • Chuyển vị: Sau khi liên kết với bề mặt tế bào, PA tạo thành phức hợp heptamer-PA và phức hợp này huy động LF và EF để tạo độc tố gây chết người (PA + LF) và độc tố phù nề (PA + EF), tương ứng. Heptamer-PA sau đó trải qua một sự thay đổi về hình dạng, hình thành lỗ trống tạo điều kiện cho sự chuyển vị của LF và EF vào trong tế bào chất của tế bào.
  • Tổn thương tế bào: Khi đã ở bên trong tế bào, LF và EF phát huy tác dụng độc hại của chúng, dẫn đến tổn thương tế bào và cuối cùng gây ra các triệu chứng nghiêm trọng liên quan đến nhiễm bệnh than.

Tầm quan trọng của PA là tiềm năng trở thành mục tiêu của vaccine bệnh than và các can thiệp điều trị. Bằng cách nhắm mục tiêu PA, các nhà nghiên cứu có thể ức chế sự xâm nhập của độc tố bệnh than vào tế bào, ngăn chặn tác hại của LF và EF. Nhiều loại vaccine và phương pháp điều trị đã được phát triển để nhắm mục tiêu PA, giúp bảo vệ chống nhiễm bệnh than.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời