Kháng thể kháng nhân

07.08.2023 12:54 sáng

Kháng thể kháng nhân (Antinuclear antibodie: ANA) là các tự kháng thể được tạo ra bởi hệ thống miễn dịch nhắm mục tiêu và liên kết với các thành phần trong nhân tế bào. Kháng thể này thường liên quan đến các bệnh tự miễn dịch, bao gồm bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE) và các bệnh thấp khớp khác.

ANA được phát hiện thông qua các xét nghiệm, chẳng hạn như xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang gián tiếp (indirect immunofluorescence: IFA) hoặc xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme (enzyme-linked immunosorbent assays: ELISA). Xét nghiệm ANA dương tính cho thấy sự hiện diện của các kháng thể này trong máu, gợi ý quá trình tự miễn dịch.

ANA có thể liên kết với các cấu trúc khác nhau trong nhân tế bào, bao gồm DNA, RNA, histone và các protein khác. Mẫu và hiệu giá của ANA trong máu có thể cung cấp thêm thông tin về loại và mức độ nghiêm trọng của bệnh tự miễn dịch.

Mặc dù ANA thường được tìm thấy ở những người mắc bệnh tự miễn dịch, nhưng chúng cũng có thể xuất hiện ở những người khỏe mạnh hoặc những người mắc các bệnh không tự miễn dịch khác. Do đó, xét nghiệm ANA dương tính không nhất thiết chỉ ra sự hiện diện của bệnh tự miễn dịch. Đánh giá chẩn đoán thêm và xem xét các triệu chứng lâm sàng là cần thiết để chẩn đoán chính xác.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời