Không tuyến ức bẩm sinh

07.08.2023 12:54 sáng

Không tuyến ức bẩm sinh (Congenital athymia) là một chứng rối loạn miễn dịch hiếm gặp, trong đó đặc trưng bởi trẻ sinh ra không có tuyến ức – một cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể học cách chống lại nhiễm trùng. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này thường chết trong vòng hai năm đầu đời. Trẻ có thể bị nhiễm trùng lặp đi lặp lại, thường đe dọa tính mạng vì chúng thiếu tế bào T hoạt động (một loại tế bào bạch cầu chống nhiễm trùng).

Trả lời