Lạm dùng thuốc

07.08.2023 12:54 sáng

Lạm dùng thuốc (Abuse), là việc người dùng / bệnh nhân sử dụng thuốc có chủ ý nhằm thoả mãn cảm giác (không nhằm mục đích điều trị), nhưng cách sử dụng không phù hợp với hướng dẫn sử dụng thuốc đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Kết quả thường đi kèm với các tác hại về thể chất hoặc tâm lý.

Khác với “dùng sai chỉ định” (misuse) là việc người dùng / bệnh nhân sử dụng thuốc một cách có chủ ý nhằm mục đích điều trị nhưng cách sử dụng không phù hợp với hướng dẫn sử dụng thuốc đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Nó bao gồm người dùng / bệnh nhân tự ý tăng liều, giảm liều, thay đổi số lần sử dụng, thay đổi đường sử dụng… 

Trả lời