LFA-1

07.08.2023 12:54 sáng

LFA-1 (Lymphocyte Function-Associated Antigen 1), là một loại protein được tìm thấy trên bề mặt của các tế bào miễn dịch gọi là bạch cầu, bao gồm tế bào T (T cell), tế bào B (B cell) và tế bào sát thủ tự nhiên (Natural killer cell). Nó đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng miễn dịch bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho bạch cầu bám dính và di chuyển đến các vị trí nhiễm trùng hoặc viêm.

LFA-1 là thành viên của họ protein integrin và bao gồm hai tiểu đơn vị, alpha L và beta 2. Các tiểu đơn vị này chịu trách nhiệm liên kết với các protein khác, bao gồm ICAM-1, ICAM-2 và ICAM-3, đó là được tìm thấy trên bề mặt của các tế bào khác trong cơ thể.

Sự liên kết của LFA-1 với các protein này cho phép các tế bào miễn dịch gắn vào và di chuyển trên bề mặt của các tế bào khác, cho phép chúng tiếp cận các vị trí nhiễm trùng hoặc viêm. LFA-1 cũng đóng một vai trò trong việc kích hoạt các tế bào T, rất quan trọng để bắt đầu phản ứng miễn dịch.

Rối loạn chức năng LFA-1 có liên quan đến một số bệnh liên quan đến miễn dịch, bao gồm rối loạn tự miễn dịch, viêm mãn tính và thải ghép. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các chất ức chế LFA-1 có thể có tiềm năng điều trị trong điều trị các bệnh viêm nhiễm và tự miễn dịch, cũng như ngăn ngừa thải ghép.

Trả lời