Nghiên cứu mù đôi

07.08.2023 12:54 sáng

Nghiên cứu mù đôi (Double-blind study) là một loại nghiên cứu lâm sàng nhằm đánh giá phương pháp trị liệu mới, mà trong đó người thực hiện nghiên cứu (nhân viên y tế) và người tham gia nghiên cứu (bệnh nhân) cả 2 không rõ chính xác phương pháp trị liệu mới được thử trên bệnh nhân, nhằm mục đích giảm thiểu các sai số khi đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị mới.

Trả lời