Nghiên cứu mù đôi

07.08.2023 12:54 sáng

Nghiên cứu mù đôi (Double-blind study) là một loại nghiên cứu lâm sàng nhằm đánh giá phương pháp trị liệu mới, mà trong đó người thực hiện nghiên cứu (nhân viên y tế) và người tham gia nghiên cứu (bệnh nhân) cả 2 không rõ chính xác phương pháp trị liệu mới được thử trên bệnh nhân, nhằm mục đích giảm thiểu các sai số khi đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị mới.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời