Sử dụng vì mục đích nhân đạo

07.08.2023 12:54 sáng

Sử dụng vì mục đích nhân đạo (Compassionate use), là chế độ ngoại lệ cho phép sử dụng thuốc chưa được phê duyệt bởi cơ quan thẩm quyền của nước sở tại để điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo vì mục đích nhân đạo, nhằm hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận được phương pháp điệu trị mới mặc dù nó chưa được kiểm chứng. Chế độ này hiện tại được áp dụng tại các nước Âu Mỹ.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời