SV2A

07.08.2023 12:54 sáng

SV2A (Synaptic Vesicle Glycoprotein 2A) là một loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn truyền qua khớp thần kinh (synap)trong não. Nó chủ yếu nằm trên màng của các túi tiếp hợp, là những cấu trúc nhỏ bên trong các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm lưu trữ và giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh, giúp cho phép giao tiếp giữa các tế bào thần kinh.

SV2A đóng vai trò là vị trí gắn kết của một số loại thuốc chống động kinh, bao gồm levetiracetam, brivaracetam và seletracetam. Những loại thuốc này thường được sử dụng trong điều trị chứng động kinh, vì chúng giúp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn động kinh. Bằng cách liên kết với SV2A, những loại thuốc này điều chỉnh việc giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh, ức chế hoạt động thần kinh quá mức và ổn định chức năng não.

SV2A được biểu hiện cao trên toàn bộ não, đặc biệt là ở những khu vực liên quan đến chứng động kinh và co giật.
Chức năng chính xác của nó trong việc dẫn truyền qua khớp thần kinh vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng nó được cho là có vai trò điều chỉnh việc giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh bằng cách điều chỉnh sự hợp nhất của các túi trong khớp thần kinh với màng tế bào thần kinh.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Bài viết liên quan

Trả lời