Tác nhân alkyl hóa

07.08.2023 12:54 sáng

Tác nhân alkyl hóa (Alkylating Agents) là một nhóm thuốc chống ung thư hoạt động bằng cách gắn các nhóm alkyl vào DNA, gây tổn thương DNA và ngăn chặn các tế bào ung thư nhân lên. Chúng có hiệu quả chống lại nhiều loại ung thư nhưng cũng có thể làm hỏng các tế bào bình thường, dẫn đến các tác dụng phụ như ức chế tủy xương và các vấn đề về đường tiêu hóa. Các ví dụ về tác nhân alkyl hóa bao gồm cyclophosphamide, cisplatin và temozolomide.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời