Tiêu chảy du lịch

07.08.2023 12:54 sáng

Tiêu chảy du lịch (Travelers’ diarrhea) là bệnh phổ biến nhất liên quan đến du lịch, ảnh hưởng đến khoảng 10 đến 40% khách du lịch trên toàn thế giới mỗi năm. Tiêu chảy du lịch được định nghĩa là có ít nhất ba đi cầu phân lỏng trong 24 giờ, ở một người đang đi du lịch. Nó được gây ra bởi nhiều loại mầm bệnh, nhưng phổ biến nhất là vi khuẩn được tìm thấy trong thực phẩm và nước. Các điểm đến có rủi ro cao nhất là hầu hết các nước châu Á cũng như Trung Đông, Châu Phi, Mexico và Trung và Nam Mỹ.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời