Yếu tố kích thích tạo cụm đại thực bào

19.02.2024 12:09 chiều
Yếu tố kích thích tạo cụm đại thực bào (Macrophage-colony stimulating factor: M-CSF). M-CSF được sản xuất bởi nhiều loại tế bào, bao gồm đại thực bào, tế bào nội mô, nguyên bào sợi và tế bào lympho T
Chức năng

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).