Vyzulta – Thuốc mới điều trị glaucoma góc mở hoặc tăng nhãn áp

03.11.2017 9:54 chiều

VYZULTA

Là thuốc dạng dịch nhỏ mắt, chứa thành phần latanoprostene bunod, là một chất tương tự prostaglandin, do Bausch & Lomb phát triển và thương mại hóa. Vyzulta được chỉ định giảm áp lực nội nhãn (intraocular pressure: IOP) ở bệnh nhân glaucoma góc mở hoặc tăng nhãn áp.

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 11 năm 2017.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Latanoprostene bunod làm giảm áp lực nội nhãn bằng cách tăng dòng chảy của thủy dịch ra ngoài thông qua lưới tiểu trụ (trabecular meshwork) và màng bồ đào.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Vyzulta được FDA phê duyệt dựa trên hai nghiên cứu lâm sàng (APOLLO và LUNAR), pha 3, so sánh Vyzulta với timolol maleate 0,5% ở đối tượng (N = 831) glaucoma góc mở hoặc tăng nhãn áp. Trong cả hai nghiên cứu, mức giảm IOP trong 3 tháng không có thua kém, hơn nữa, Vyzulta có hiệu quả cao hơn timolol trong việc giảm IOP ban ngày, với mức giảm trung bình IOP ban ngày là 32%. Ngoài ra, trong một nghiên cứu pha 2, VOYAGER, (n = 413), điều trị với Vyzulta cho thấy giảm IOP nhiều hơn so với Xalatan (dung dịch nhỏ mắt latanoprost 0,005%) với sự khác biệt đạt 1,23mmHg.

ĐIỀU TRỊ VỚI VYZULTA VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây

Vyzulta được cung cấp dưới dạng dịch nhỏ mắt 0.024%. Liều lượng khuyến cáo là nhỏ một giọt vào mắt bị ảnh hưởng một lần mỗi ngày vào buổi tối.

Tác dụng phụ thường gặp (≥ 2%) là xung huyết kết mạc (6%), kích ứng mắt (4%), đau mắt (3%) và đau nơi nhỏ thuốc (2%).

Nguồn tham khảo:

  1. https://ir.bauschhealth.com/news-releases/2017/11-02-2017-202636679
  2. https://www.hcplive.com/view/fda-approves-vyzulta-to-relieve-intraocular-pressure
  3. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/207795s002lbl.pdf

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Glaucoma
#Latanoprostene bunod
#Tăng nhãn áp
#Thuốc mới
#Vyzulta