Vaccine mRNA không ảnh hưởng đến các thông số tinh trùng ở nam giới

21.06.2021 6:35 chiều

Một số nghiên cứu gần đây báo cáo rằng, chức năng sinh sản của nam giới bị suy giảm sau khi nhiễm virus COVID-19 (1). Ngược lại trong một nghiên cứu kiểm tra thông số tinh trùng sau khi tiêm vaccine mRNA báo cáo rằng, nồng độ tinh trùng, lượng tinh dịch và khả năng di chuyển của tinh trùng cũng tăng lên. Nghiên cứu này (2) được đăng trên tạp chí JAMA ngày 17 tháng 6 năm 2021.

Nghiên cứu được Đại học Miami thực hiện trên những người đàn ông tình nguyện, khỏe mạnh, trong độ tuổi từ 18 đến 50. Những người tham gia được xác nhận là không có bệnh vô sinh tiềm ẩn và loại trừ những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong vòng 90 ngày. Những người tham gia nộp mẫu tinh dịch sau 2-7 ngày kiêng dục, trước khi tiêm vaccine liều đầu và khoảng 70 ngày sau khi tiêm vaccine liều thứ hai.

Có 45 trường hợp đăng ký tham gia từ ngày 17 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 (tuổi trung bình: 28 tuổi). Trong số 45 trường hợp, có 21 trường hợp (46,7%) được tiêm vaccine mRNA do Pfizer sản xuất và 24 trường hợp (53,3%) được tiêm vaccine mRNA do Moderna sản xuất.

Các kết quả cho thấy như sau: Nồng độ tinh trùng trung bình trước khi tiêm liều vaccine đầu là 26 triệu / mL (19,5 – 34 triệu / mL) và tổng số lượng tinh trùng di động (TMSC) là 36 triệu (18 – 51 triệu). Sau khi tiêm liều vaccine thứ hai, nồng độ tinh trùng trung bình là 30 triệu / mL (21,5 -40,5 triệu / mL), và TMSC trung bình là 44 triệu (27 – 98 triệu). Kết quả cho thấy lượng tinh dịch, số lượng tinh trùng và khả năng di chuyển của tinh trùng cũng tăng lên đáng kể. Trước khi tiêm chủng, 8 trong số 45 bệnh nhân bị thiểu tinh (oligospermia), nồng độ trung bình: 8,5 triệu / mL (5,1 – 12 triệu / mL), nhưng 7 trong số 8 bệnh nhân có tinh trùng đạt đến vùng tinh trùng bình thường trong quá trình theo dõi. Nồng độ tăng lên trung vị là 22 triệu / mL (17 – 25,5 triệu / mL), và không có trường hợp vô tinh (azoospermia) sau khi tiêm vacicne.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng vaccine mRNA ảnh hưởng đến các thông số của tinh trùng rất thấp. Sự gia tăng thông số tinh trùng có sự khác biệt ở từng cá nhân, nhưng nằm trong giới hạn bình thường. Ngoài ra thời gian kiêng dục kéo dài trước lần lấy mẫu thứ hai là nguyên nhân gây tăng thông số tinh trùng.

Nguồn tham khảo:

1. Semen impairment and occurrence of SARS-CoV-2 virus in semen after recovery fromCOVID-19.

(https://pmc.carenet.com/?pmid=33522572)

2. Sperm Parameters Before and After COVID-19 mRNA Vaccination

(https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2781360)

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Thông số tinh trùng
#Tinh trùng
#Vaccine mRNA