Rebyota – Thuốc mới ngừa tái nhiễm Clostridioides difficile

01.12.2022 4:01 chiều

REBYOTA LÀ

Là thuốc dạng dịch thể đục, dùnng đường hậu môn, chứa vi sinh đường tiêu hóa (fecal microbiota), do Ferring Pharmaceuticals phát triển và thương mại hóa. Rebyota được chỉ định để ngăn ngừa tái nhiễm Clostridioides difficile (Clostridioides difficile infection: CDI) ở những người từ 18 tuổi trở lên, sau khi điều trị bằng kháng sinh đối với CDI.

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 12 năm 2022.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Cơ chế tác dụng của Rebyota chưa được xác lập.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Rebyota được FDA phê duyệt dựa trên đánh giá dữ liệu từ 2 nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên với giả dược, mù đôi. Những người tham gia (có tiền sử một hoặc nhiều lần tái phát CDI) được nhận được ít nhất một liều Rebyota hoặc giả dược trong 24 đến 72 giờ sau khi hoàn thành điều trị bằng kháng sinh cho CDI.

Phân tích bao gồm 177 người trưởng thành nhận một liều Rebyota và 85 người nhận một liều giả dược. Kết hợp với một nghiên khác, trong đó 39 người lớn nhận một liều Rebyota và một liều giả dược và 43 người trưởng thành nhận hai liều giả dược. Thành công trong việc ngăn ngừa CDI tái phát được định nghĩa là không có tiêu chảy do CDI trong vòng 8 tuần sau khi dùng Rebyota hoặc giả dược. Kết quả cho thấy tỷ lệ thành công ước tính chung trong việc ngăn ngừa CDI tái phát trong 8 tuần cao hơn đáng kể ở nhóm Rebyota (70,6%) so với nhóm giả dược (57,5%).

ĐIỀU TRỊ VỚI REBYOTA TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

(Xem thêm tài liệu hướng dẫn xử dụng)

Rebyota được cung cấp dưới dạng dịch thể đục, dùng một liều duy nhất 150 mL, bơm qua đường hậu môn trong vòng 24 đến 72 giờ sau liều kháng sinh cuối cùng đối với điều trị CDI.

Tác dụng phụ phổ biến là đau bụng, tiêu chảy, đầy bụng, đầy hơi và buồn nôn.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-fecal-microbiota-product
  2. https://www.ferringusa.com/wp-content/uploads/sites/12/2022/11/rebyota-package-insert-pdf-11.2022.pdf

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Clostridioides difficile
#Nhiễm trùng
#Rebyota
#Thuốc mới