CRISPR

CRISPR

CRISPR/Cas13: Công cụ chỉnh sửa RNA và các ứng dụng Y học

CRISPR/Cas13, là một hệ thống chỉnh sửa RNA mang tính đột phá. Hệ thống này còn được gọi là REPAIR...

Huyết học

Casgevy được FDA phê duyệt điều trị bệnh hồng cầu hình liềm

Hôm nay, Cục Quản lý Dược & Thực phẩm (FDA) Hoa Kỳ đã phê duyệt cho phép Casgevy, công nghệ...

Huyết học

Casgevy – Công nghệ CRISPR đầu tiên trên thế giới được phê duyệt trong điều trị hồng cầu hình liềm và beta thalassemia

CASGEVY LÀ GÌ Casgevy (exagagglogene autotemcel), một liệu pháp chỉnh sửa gene dựa trên công nghệ CRISPR, để điều trị...

Tin khác

Công nghệ CRISPR và ứng dụng trong y học

Sơ lược: CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) là một công nghệ mang tính cách mạng trong lĩnh vực...

Tin khác

Công nghệ CRISPR/Cas9 và ứng dụng trong điều trị tương lai

CRISPR-Cas9 là gì Cơ chế hoạt động CRISPR/Cas9 được vi khuẩn sử dụng để chỉnh sửa bộ gen tự nhiên...