Apheresis

13.09.2023 3:21 chiều

Apheresis là một quá trình xử lý y khoa liên quan đến việc phân lập / phân ly các thành phần máu cần thiết khỏi hệ tuần hoàn, đồng thời trả lại phần máu còn lại cho cá thể / bệnh nhân  thông qua hệ thống phân lập. Quá trình này cho phép các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thu thập có chọn lọc hoặc điều chỉnh một số thành phần máu nhất định, tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân.

Trong quá trình này, máu được rút ra từ cá thể / bệnh nhân thông qua ống thông của hệ thống lọc phân ly. Sau đó, máu được tách thành các thành phần riêng lẻ bằng hệ thống lọc ly tâm. Thành phần chọn lọc, chẳng hạn như tiểu cầu, huyết tương, hồng cầu hoặc bạch cầu, được phân lập và thu thập. Các thành phần máu còn lại sẽ được trả lại cơ thể bệnh nhân, thông qua hệ thống này.

Apheresis phục vụ các mục đích điều trị khác nhau. Nó có thể được sử dụng để điều trị các tình trạng như bệnh bạch cầu bằng cách loại bỏ các tế bào bạch cầu dư thừa hoặc kiểm soát các rối loạn như tăng tiểu cầu bằng cách giảm mức tiểu cầu tăng cao. Ngoài ra, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập các thành phần máu để truyền hoặc cho mục đích điều trị, chẳng hạn như thu thập huyết tương cho bệnh nhân rối loạn đông máu, thu thập tế bào T biến đổi gene để điều trị ung thư.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).