Biểu hiện có hại

07.08.2023 12:54 sáng

Biểu hiện có hại (Adverse event: AE) là biểu hiện bất lợi không mong muốn, xãy ra trong quá trình điều trị bằng thuốc / phương pháp điều trị nào đó do bất kỳ nguyên nhân nào, có thể do thuốc / phươp pháp điều trị, hoặc ngoài nguyên nhân này, ví dụ như bệnh tiến triển nặng tự nhiên, tai nạn té ngã ngẫu nhiên… trong quá trình điều trị cũng được xếp vào biểu hiện có hại.

Trong khi đó tác dụng phụ chỉ bao gồm các trường hợp mà nguyên nhân của nó được xác định hoặc nghi ngờ do thuốc / phương pháp điều trị. Tuy nhiên tác dụng phụ theo nghĩa rộng, bao gồm cả tác dụng phụ có hại và tác dụng phụ không có hại. Thông thường tác dụng phụ do thuốc được báo cáo thường hàm ý là tác dụng phụ có hại.

Tham khảo thêm:

Sự khác nhau giữa tác dụng phụ, phản ứng phụ và biểu hiện có hại

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời