CD34

07.08.2023 12:54 sáng

CD34 là một glycoprotein bề mặt tế bào đóng vai trò là chất đánh dấu cho các tế bào gốc và tế bào tiền thân tạo máu, cũng như các tế bào tiền thân nội mô. Nó được thể hiện trên bề mặt của các tế bào tạo máu nguyên sơ, bao gồm các tế bào tiền thân đa năng và đơn năng, và có liên quan đến sự kết dính của các tế bào gốc tạo máu với các tế bào mô đệm của tủy xương. CD34 đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, điều chỉnh sự tăng sinh, biệt hóa và huy động tế bào gốc. Nó cũng được biểu hiện trên các tế bào nội mô mạch máu trong quá trình hình thành mạch và tham gia vào quá trình hình thành mạch máu.

CD34 có ý nghĩa lâm sàng như một dấu hiệu chẩn đoán và tiên lượng đối với một số bệnh bạch cầu và u lympho, đồng thời là mục tiêu để huy động và cấy ghép tế bào gốc trong các rối loạn tạo máu. Các ứng dụng điều trị của kháng thể đơn dòng nhắm mục tiêu CD34 và liệu pháp tế bào gốc đang được nghiên cứu để điều trị các khối u ác tính tạo máu và các bệnh khác.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời