Kháng thể đơn dòng

07.08.2023 12:54 sáng

Thông thường kháng thể được tạo ra từ cơ thể người hoặc động vật sau miễn dịch với kháng nguyên là kháng thể đa dòng (polyclonal antibody). Chúng là hỗn hợp nhiều loại kháng thể khác nhau, có thể đáp ứng với nhiều epitope (vị trí đặc hiệu kháng nguyên) trên nhiều loại kháng nguyên.

Trong khi đó, kháng thể đơn dòng (monoclonal antibody: mAb) là một loại protein được sản xuất trong phòng thí nghiệm được thiết kế để bắt chước khả năng của hệ thống miễn dịch trong việc chống lại các mầm bệnh có hại. Những kháng thể này được tạo ra đồng nhất từ các tế bào miễn dịch giống nhau, để đảm bảo chúng nhắm mục tiêu vào một kháng nguyên cụ thể, chẳng hạn như virus hoặc tế bào ung thư.

Kháng thể đơn dòng được sử dụng trong các phương pháp điều trị khác nhau, bao gồm điều trị ung thư và quản lý bệnh tự miễn, bằng cách giúp hệ thống miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các mối đe dọa cụ thể.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời