CD8

28.09.2023 6:39 chiều

CD8 (cluster of differentiation 8), là một glycoprotein bề mặt tế bào được tìm thấy trên bề mặt của một số tế bào miễn dịch trong cơ thể con người. CD8 chủ yếu biểu hiện trên bề mặt tế bào T gây độc tế bào (cytotoxic T cells), là một loại tế bào bạch cầu chịu trách nhiệm xác định và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh hoặc bất thường, chẳng hạn như tế bào bị nhiễm virus hoặc tế bào ung thư.

CD8 hoạt động như một đồng thụ thể cho thụ thể tế bào T (T cell receptor) và đóng vai trò quan trọng trong phản ứng miễn dịch. Khi tế bào T gặp tế bào trình diện kháng nguyên hiển thị kháng nguyên lạ trên bề mặt của nó, CD8 sẽ giúp liên kết tế bào T với tế bào trình diện kháng nguyên. Sự tương tác này tạo điều kiện cho việc kích hoạt tế bào T gây độc tế bào, cho phép nó nhận biết và loại bỏ tế bào đích.

Tóm lại, CD8 là thành phần chính của hệ thống miễn dịch giúp tế bào T gây độc tế bào xác định và phản ứng với các tế bào bị nhiễm trùng hoặc bất thường, góp phần bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và ung thư.