Thụ thể tế bào T

07.08.2023 12:54 sáng

Các thụ thể tế bào T (T cell receptors : TCR) là các protein được tìm thấy trên bề mặt tế bào T, là một loại tế bào miễn dịch chịu trách nhiệm nhận biết và phản ứng với những ngoại lai xâm nhập vào cơ thể. TCR bao gồm hai chuỗi protein, alpha và beta, hoặc gamma và delta, được sắp xếp theo hình chữ Y.

Các vùng biến đổi ở đầu các chuỗi TCR rất đa dạng và có thể nhận ra nhiều loại kháng nguyên lạ, chẳng hạn như protein từ virus, vi khuẩn hoặc tế bào ung thư. Khi một TCR liên kết với một kháng nguyên, nó sẽ kích hoạt một loạt tín hiệu kích hoạt tế bào T để tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài.

TCR đóng một vai trò quan trọng trong khả năng miễn dịch thích nghi, cho phép các tế bào T nhận biết và nhắm mục tiêu cụ thể các kháng nguyên lạ trong khi bỏ qua các tế bào của chính cơ thể. Khiếm khuyết trong tín hiệu hoặc chức năng TCR có thể dẫn đến rối loạn miễn dịch và bệnh tật, chẳng hạn như rối loạn tự miễn dịch, suy giảm miễn dịch và ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời