Chẩn đoán đồng hành

07.08.2023 12:54 sáng

Chẩn đoán đồng hành (Companion diagnostic) là các xét nghiệm lâm sàng được thực hiện để cung cấp thông tin, dự đoán hiệu quả và tác dụng phụ có thể có của thuốc trước khi điều trị, nhằm giúp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe quản lý bệnh tốt hơn.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời