Chất chống chuyển hóa

07.08.2023 12:54 sáng

Chất chống chuyển hóa (Antimetabolite) là một nhóm thuốc chống ung thư can thiệp vào quá trình trao đổi chất bình thường của tế bào ung thư, ức chế khả năng phân chia và phát triển của chúng. Các ví dụ bao gồm methotrexate, 5-fluorouracil và gemcitabine. Tuy nhiên, những loại thuốc này cũng có thể ảnh hưởng đến các tế bào bình thường, dẫn đến tác dụng phụ như ức chế tủy xương và các vấn đề về đường tiêu hóa.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời