Chất ức chế proteasome

07.08.2023 12:54 sáng

Chất ức chế proteasome (Proteasome inhibitors) là thuốc nhắm vào proteasome, một phức hợp protein lớn trong tế bào đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy và loại bỏ các protein bị hư hỏng hoặc không mong muốn.

Bằng cách ức chế proteasome, những loại thuốc này có thể ngăn chặn sự phân hủy các protein cụ thể cần thiết cho sự sống và tăng sinh của tế bào ung thư, dẫn đến sự tích tụ của chúng và cuối cùng là chết tế bào.

Các chất ức chế proteasome đã được phê duyệt để điều trị nhiều loại ung thư, bao gồm bệnh đa u tủyu lympho tế bào vỏ.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời