Chảy máu kinh nguyệt nặng

07.08.2023 12:54 sáng

Chảy máu kinh nguyệt nặng (Heavy menstrual bleeding) được định nghĩa là lượng máu mất trong mỗi kỳ kinh nguyệt lớn hơn 80 mL (khoảng một phần ba ly nước), và trong ít nhất hai chu kỳ kinh nguyệt.

Trả lời