Chảy máu kinh nguyệt nặng

07.08.2023 12:54 sáng

Chảy máu kinh nguyệt nặng (Heavy menstrual bleeding) được định nghĩa là lượng máu mất trong mỗi kỳ kinh nguyệt lớn hơn 80 mL (khoảng một phần ba ly nước), và trong ít nhất hai chu kỳ kinh nguyệt.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời