Chứng giảm ham muốn tình dục

07.08.2023 12:54 sáng

Chứng giảm ham muốn tình dục (Hypoactive sexual desire disorder :HSDD) là rối loạn về ham muốn tình dục, trong đó sự liên tưởng đến tình dục và ham muốn hoạt động tình dục bị giảm rõ, mà trước đó không có vấn đề này. Nguyên nhân gây ra do sự đau buồn hoặc quan hệ cá nhân với người tình gặp khó khăn, không phải do ảnh hưởng bởi tình trạng bệnh tật, tâm thần hoặc do ảnh hưởng của thuốc hoặc chất ma túy.

Nhận thức và hiểu biết về HSDD vẫn còn thấp và rất ít phụ nữ tìm kiếm phương pháp điều trị. Nghiên cứu thị trường gần đây chỉ ra rằng có tới 95% phụ nữ bị HSDĐ không biết rằng đó là một tình trạng có thể điều trị được.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời