Jesduvroq – Thuốc mới điều trị thiếu máu do bệnh thận mãn tính

02.02.2023 4:37 chiều

JESDUVROQ LÀ GÌ
Là thuốc dạng viên uống, chứa thành phần daprodustat, là chất ức chế HIF-PH (hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase) do GlaxoSmithKline phát triển và thương mại hóa. Jesduvroq được chỉ định điều trị thiếu máu do bệnh thận mãn tính (anemia due to chronic kidney disease) ở bệnh nhân trưởng thành đã chạy thận nhân tạo ít nhất 4 tháng.

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 2 năm 2023.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Daprodustat là chất ức chế hoàn hồi / thuận nghịch (reversible inhibitor) HIF-PH1, PH2 và PH3. Hoạt động này dẫn đến sự ổn định và tích lũy nhân của các yếu tố phiên mã HIF-1α và HIF-2α, dẫn đến tăng phiên mã của các gen đáp ứng với HIF, bao gồm cả erythropoietin (là một loại hormone kích thích sản xuất hồng cầu) và giảm hepcidin.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Hiệu quả của Jesduvroq đã được đánh giá dựa trên dữ liệu từ một nghiên cứu ngẫu nhiên trên 2.964 người trưởng thành có bệnh thận mãn kèm chạy thận nhân tạo. Trong nghiên cứu này, những người tham gia được uống Jesduvroq hoặc tiêm erythropoietin tái tổ hợp (thuốc chuẩn điều trị cho bệnh nhân bị thiếu máu do bệnh thận mãn tính). Jesduvroq đã tăng và duy trì hemoglobin / huyết sắc tố (là protein trong hồng cầu có vai trò mang oxy) trong phạm vi mục tiêu là 10-11 gam/dL, tương tự như mức của erythropoietin tái tổ hợp.

ĐIỀU TRỊ VỚI JESDUVROQ VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

(Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng)

Jesduvroq được cung cấp dưới dạng viên nén. Liều khuyến cáo như sau:

  Hemoglobin (g/dL) trước khi điều trị Liều uống một lần mỗi ngày
  <9 4 mg
  ≥9 to ≤10 2 mg
  10 1 mg

Tác dụng phụ thường gặp (tần suất ≥10%) bao gồm huyết áp cao, huyết khối mạch máu, đau bụng, chóng mặt và phản ứng dị ứng.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-oral-treatment-anemia-caused-chronic-kidney-disease-adults-dialysis
  2. https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/jesduvroq-daprodustat-approved-by-us-fda-for-anaemia-of-chronic-kidney-disease-in-adults-on-dialysis/
  3. https://www.prnewswire.com/news-releases/fda-approves-first-oral-treatment-for-anemia-caused-by-chronic-kidney-disease-for-adults-on-dialysis-301736770.html
  4. https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/en_US/Prescribing_Information/Jesduvroq/pdf/JESDUVROQ-PI-MG.PDF

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Bệnh thận mãn tính
#Daprodustat
#Jesduvroq
#Thiếu máu