Cơ Quan Dược Phẩm Châu Âu

07.08.2023 12:54 sáng

Tên tiếng Anh là “European Medicines Agency (EMA)” tạm dịch là Cơ Quan Dược Phẩm Châu Âu, là một trong những cơ quan chuyên môn của Liên minh Châu Âu, được thành lập vào năm 1995, với tên gọi ban đầu là Cơ Quan Thẩm Định Dược Phẩm Châu Âu (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products). Cơ quan này hoạt động trên khắp Liên minh Châu Âu (EU) và toàn cầu nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và động vật bằng cách đánh giá thẩm định dược phẩm theo các tiêu chuẩn khoa học nghiêm ngặt và cung cấp cho các đối tác và các bên liên quan thông tin độc lập, dựa trên cơ sở khoa học về dược phẩm.

Cơ quan này trước đây có trụ sở tại London, Anh. Sau đó được chuyển đến Amsterdam, Hà Lan vào tháng 3 năm 2019 sau khi Anh quyết định rút khỏi Liên minh Châu Âu.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời