Đáp ứng một phần

07.08.2023 12:54 sáng

Đáp ứng một phần (Partial response :PR) là thuật ngữ thường được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân ung thư cho thấy giảm kích thước của khối u trong cơ thể sau một thời gian điều trị. Đáp ứng một phần cũng được gọi là thuyên giảm một phần.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời