Đáp ứng một phần

07.08.2023 12:54 sáng

Đáp ứng một phần (Partial response :PR) là thuật ngữ thường được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân ung thư cho thấy giảm kích thước của khối u trong cơ thể sau một thời gian điều trị. Đáp ứng một phần cũng được gọi là thuyên giảm một phần.

Trả lời