Định ý điều trị

07.08.2023 12:54 sáng

Định ý điều trị (intention to treat: ITT) là một thuật ngữ dùng trong phân tích dữ liệu nghiên cứu thử nghiệm dược lâm sàng. Trong các thử nghiệm dược lâm sàng, đặc biệt là đối với thuốc điều trị ung thư. Trong đó người tham gia thử nghiệm vì một số lý do nào đó, ví dụ như bệnh tiến triển, tử vong hoặc do tác dụng phụ v.v, mà một số đối tượng này phải bỏ giữa chừng, không thể tiếp tục tham gia điều trị theo dự định đến cuối giai đoạn của thử nghiệm.

Phân tích ITT (ITT analysis), là phân tích trên nhóm bao gồm các đối tược được chỉ định ban đầu, bất kể họ có được điều trị theo dự định hay không. Điều này được thực hiện để giảm thiểu sai lệch và đảm bảo rằng kết quả phản ánh hiệu quả thực sự của can thiệp trong điều kiện thực tế.

Phân tích ITT rất quan trọng vì nó cung cấp ước tính thận trọng hơn về hiệu quả điều trị so với các phương pháp khác chỉ bao gồm những người tham gia đã nhận được điều trị dự định. Bằng cách bao gồm tất cả những đối tượng được chỉ định ban đầu, bất kể họ có tuân thủ phác đồ điều trị hay không, phân tích ITT cung cấp ước tính chính xác hơn về hiệu quả thực sự của nghiên cứu can thiệp.

Mặt khác, nếu loại trừ những bệnh nhân đã bỏ dở giữa chừng trong thử nghiệm, số còn lại được gọi là nhóm điều trị (On treatment). Phân tích bao gồm những bệnh nhân này được gọi là phân tích điều trị (On treatment analysis). Nếu loại trừ những bệnh nhân bỏ trị liệu ở giai đoạn phân tích, cơ số của nhóm sẽ khác với lúc ban đầu chia nhóm.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời