EpCAM

23.02.2024 5:01 chiều

EpCAM (epithelial cell adhesion molecule) là một loại protein được tìm thấy trên bề mặt tế bào biểu mô, là những tế bào lót các cơ quan và mô của cơ thể. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc kết dính tế bào, giúp các tế bào dính vào nhau và hình thành các mô. EpCAM cũng tham gia vào các quá trình tế bào khác, chẳng hạn như truyền tín hiệu tế bào, di chuyển, tăng sinh và biệt hóa.

Dưới đây là một số đặc điểm chính của EpCAM:

  • Cấu trúc: EpCAM là một protein xuyên màng, nghĩa là nó xuyên qua màng tế bào. Nó có miền ngoại bào tương tác với các phân tử EpCAM khác trên các tế bào lân cận, miền xuyên màng giữ protein trong màng tế bào và miền nội bào tương tác với các protein khác bên trong tế bào.
  • Chức năng: Chức năng chính của EpCAM là điều hòa sự kết dính của tế bào. Nó thực hiện điều này bằng cách liên kết với các phân tử EpCAM khác trên các tế bào lân cận, tạo thành một liên kết giữa các tế bào. Điều này giúp giữ các mô lại với nhau và ngăn chúng tách rời ra.
  • Biểu hiện: EpCAM được biểu hiện trên nhiều loại tế bào biểu mô khắp cơ thể. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện của nó có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tế bào và trạng thái của tế bào. Ví dụ, EpCAM thường được biểu hiện cao trên các tế bào ung thư, đó là lý do tại sao nó đang được nghiên cứu như một mục tiêu tiềm năng cho liệu pháp điều trị ung thư.
  • Điều tiết: Sự biểu hiện và hoạt động của EpCAM được điều tiết bởi nhiều yếu tố, bao gồm hormone, yếu tố tăng trưởng và cytokine.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).