Glycoprotein 120

18.09.2023 9:20 sáng

Glycoprotein 120 (gp120) là thành phần quan trọng của virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV). Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình lây nhiễm của virus. Gp120 là một loại protein nằm trên bề mặt của HIV, nó có chức năng như “chìa khóa” của virus liên kết với “ổ khóa” trên bề mặt tế bào miễn dịch của cơ thể, chủ yếu là tế bào lympho T CD4+. Sự liên kết này bắt đầu quá trình xâm nhập của virus vào tế bào chủ.

Gp120 được đặc trưng bởi quá trình glycosyl hóa, có nghĩa là nó được trang trí bằng các phân tử đường. Quá trình glycosyl hóa này giúp virus tránh bị hệ thống miễn dịch của vật chủ phát hiện, vì đường có thể che giấu virus khỏi sự giám sát miễn dịch. Tuy nhiên, nó cũng giúp virus có thể biến đổi cấu trúc gp120 của nó, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng HIV khác nhau.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).