HIF-2α

07.08.2023 12:54 sáng

HIF-2α (Hypoxia-inducible factor 2 alpha) là một yếu tố phiên mã, một loại protein giúp kiểm soát hoạt động (hoặc biểu hiện) của gene. Nó đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng của cơ thể với mức oxy thấp (thiếu oxy) bằng cách kích hoạt các gene khác nhau giúp các tế bào thích nghi với tình trạng thiếu oxy.

HIF-2α đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy sự hình thành mạch máu mới, sản xuất tế bào hồng cầu và quá trình trao đổi chất. Nó cũng liên quan đến một số quá trình bệnh lý như sự phát triển và di căn của khối u, bởi vì các khối u thường tồn tại trong môi trường thiếu oxy và cần hình thành các mạch máu mới để phát triển.

Để đối phó với tình trạng thiếu oxy, HIF-2α hợp tác với một loại protein khác, HIF-1β, và phức hợp này liên kết với các vùng cụ thể trong DNA, dẫn đến quá trình phiên mã của gen mục tiêu. Trong điều kiện oxy bình thường, HIF-2α bị suy giảm nhanh chóng, nhưng trong điều kiện thiếu oxy, nó được ổn định, cho phép nó kích hoạt các gene phản ứng với tình trạng thiếu oxy.

Với vai trò thúc đẩy sự phát triển và sống sót của các tế bào ung thư, HIF-2α là mục tiêu tiềm năng cho các liệu pháp điều trị ung thư. Các loại thuốc ức chế HIF-2α hiện đang được nghiên cứu để điều trị các loại ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời